FORMAS ANTI-DOPING POLICY

Hela Forma-kedjan tar starkt avstånd från doping. Här kan du läsa om Formas anti-doping policy som gäller på alla klubbar.

BAKGRUND
Vi på Forma kommer att arbeta mer aktivt och systematiskt mot dopning med bakgrund av en ökad tillgänglighet av förbjudna preparat på internet kombinerat med de kroppideal som sprids via sociala medier. Vi befarar att fler vill hitta en genväg eller “quick-fix” för att nå resultat på gymmet.

AKTIVT ARBETE MOT DOPNING
Formas arbete mot dopning sker I sammarbete med PRODIS (prevention av dopning I Sverige) och arbetsmetoden 100% Ren hårdträning. Arbetet innebär bland annat att det finns en ansvarig för antidopningsarbetet på varje anläggning och att all personal är utbildad via 100% ren hårdträning. Arbetsmetoden innebär också en levande dialog med polisen I södra närke med bland annat informationsutbyte.

Vi har upprättat en tydlig handlingsplan för att motverka och förebygga att dopning sker på våra anläggningar. Om dopningmisstanke uppstår finns också en åtgärdsplan I punktform. Handlingsplan, åtgärdsplan och Forma´s policy skall finnas tillgänligt för alla som arbetar på Formas anläggningar.

POLICY
Forma Gym & Cardio I Hallsberg-/Askersund-/Kumla- och Laxå AB har en nolltolerans mot dopning i alla dess former. Forma förespråkar träning och kost för en god hälsa och en sund livsstil, vi anser att dopning är dess motpol.

De som använder dopningspreparat har ett osunt förhållande till träning och är villiga att ta genvägar för att nå ett osunt kroppsideal. Inget mål är värt att nå med livet som insats.

Forma har antagit den policy som 100% Ren hårdträning har för anläggningar I Örebro län. Policyn ska göras väl känd hos både anställda och kunder.

ÅTGÄRDSPLAN (VID MISSTANKE OM DOPNING)
1. Kontakta antidopningsansvarig på anläggningen.
Dopningsansvarig:
Telefonnummer:
2. Samla fakta/information, varför har misstanke uppstått?
3. Kontakta polis (Jonas Lundh, 070-3009673) för rådfrågning.
4. Positivt test resulterar i omedelbar avstängning från alla Formas anläggningar.

HANDLINGSPLAN
Nyanställda får ta del av handlingsplan och gå nästkommande utbildning via PRODIS.

Ansvarig person på anläggningen ska uppdateras med jämna mellanrum via utbildning och nyhetsbrev samt ansvara för att berörd personal informeras.

Polis har tillgång till alla våra anläggningar genom passerkort.

Kontaktperson hos polisen är Jonas Lundh, 070-3009673. Namn och telefonnummer till Jonas finns synligt I receptionerna på alla anläggningar.

En antidopningspärm finns I receptionen på alla anläggningar, där antidopningsansvarig ansvarar för att den är uppdaterad samt att vid varje möte informera personal om var pärmen finns och dess uppdateringar.

Vi informerar våra kunder om vår policy genom handlingsplan på nätet, posters på gymmen och rullande information på tv-skärmar där skärmar finns. Därutav vet medlemmen vår ställning mot dopning och har då accepterat vår antidopningspolicy.

LÄS MER OM DOPING
Folkhälsomyndigheten om doping
Riksidrottsförbundet om kosttillskott & doping

Våra klubbar

Hallsberg
Kumla
Laxå
Askersund

Kundservice

Öppettider

Alla dagar 05.00-23.00

Följ oss

Privacy & Cookie Policy. Anti-doping Policy.